Fonte bibliografica

Mojca Marjana Kovaè, Proèelje cerkve sv. Jurija v Piranu in vzori zanj: izhodišèa za vrednotenje kulturnega spomenika, in «Zbornik za umetnostno zgodovino», N.S., 46, 2010, pp. 74-104. in «Zbornik za umetnostno zgodovino», N.S., 46, 2010, pp. 74-104.

Persone collegate

Una persona collegata.